Na een update naar Magento versie 1.9.x kunnen klanten niet meer inloggen op de Magento webshop.

Hier is een simpele fix voor:

Zoek in deze bestanden:
app/design/frontend/[Your-package]/[Your-theme]/template/customer/form/login.phtml
app/design/frontend/[Your-package]/[Your-theme]/template/persistent/customer/form/login.phtml

naar:

<ul class=”form-list”>

en plaats dit onder deze regel:

<input name="form_key" type="hidden" value="<?php echoMage::getSingleton('core/session')->getFormKey() ?>" />